માનવીય કેકારવની દુનિયા…

આનંદની આંખે અમદાવાદ (20 સેકન્ડનું વાંચન)

…..આ નગરીમાં સાડા છ વાગે કે ધીરે ધીરે માનવીય કેકારવની દુનિયાના કલાપોનો પ્રારંભ થાય છે. અમલનો સાથ છોડીને નિંદરની અર્ધજાગ્રતતામાં ઉઠીને અમીર સ્ત્રી-પુરુષો જ્યારે પોતાના સંતાનોને છોડીને કુતરાને સાથે લઈને ચાલતા હોય ત્યારે મને અને પેલા કુતરામાં એક જ ફેર દેખાય છે કે તેની કાયા માત્ર કુતરાની છે બાકી જેમ પેલો કુતરો સાકળેથી બાંધેલો હોય તેમ આ પણ અનેકોથી બંધાઈને ક્યાંક છુટવાની લાલચે ફરવા નીકળી પડે છે. ખૈર પણ મસ્ત દુનિયા તો હોય છે ફેરીયાઓની માથે પેટલા લઈને ધીરે ધીરે તેની ચહલપહલ વધતી ચાલે છે. એક બાવળ નીચે બેઠેલો વાંસનો કારીગર પોતાનો અસબાબ સજાવે છે. પોતાનું ગોદડું મુકીને એફ. એમ. પર ગીત ફૂલ મુકી દે છે અને એફ. એમ. ગાંગરી ઉઠે છે ‘ઓ…નાદાન પરિંદે… ઘર આઆઆજાજાજા…’ વાતાવરણમાં કોલાહલ વધવા લાગે છે. હવે આ નગરી તરુણાઈમાં આવી જાય છે અને પુરુષો અને સ્ત્રી ઓ કોઈ બકરો હલાલ થાયને શણગારવામાં કેમ આવે તેમ તૈયાર થઈ જાય છે અને પકવાન ચાર રસ્તે ઉભેલા કેટલીક કંપની માટેના કર્મચારીના ગળામાં આઈકાર્ડ જોઈ અને આફ્રિકાના ગુલામ ઈતિહાસની યાદ તાજી થાય છે કે તેની ગલીમાં આવા જ નંબરના ચકદા પેરાવીને જાહેરમાં નિલામી થતી……
વાંચતા રહો…… આનંદની આંખે અમદાવાદ….

About aKshArAnANd

સામાય ધસી જઈએ, આઘાય ખસી જઈએ... હોવું ય હવે ઉત્સવ આકંઠ શ્વસી લઈએ....રેતાળ કીનારા પર હેતાળ હસી લઈએ..... મૃત્યુ, જીવન, ઉત્સવ, પ્રેમ, કોમ્પ્યુટર, દોસ્તી પુસ્તક આ બધાને મળવા માટે ધરતી પર ફરવાનું બહાનું મળે તો તે ખરેખર લિજ્જતની વાત છે.....
This entry was posted in આનંદની આંખે અમદાવાદ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s