રૂપજીવીને પણ શરમાવે તેવા શૃંગાર…!

આનંદની આંખે અમદાવાદ (20 સેકન્ડનું વાંચન)

રૂપજીવીને પણ શરમાવે તેવા શૃંગાર સજીને ઉભેલી આ નગરી સવારમાં કોઈ પ્રોસિતભરતૃકાના ઉજાગરા જેવી લાગે છે. આ નગરી સવારે સાડા પાંચથી સાડા છ સુધી કોઈ નવજાત બાળકીની જેમ શાંત સુઈ પડી હોય ત્યારે તેની દયા આવે. રસ્તા પર એકલ દોકલ રીક્ષા અને બીજા શહેરમાંથી કે વહેલા ક્યાંય જવાની ગડમથમલમાં ભૂલા પડેલા મુસાફીર જેવા લોકો જોવા મળે. નગરી જાણે વિશાળકાય ઠંડા શ્વાસ લેતી હોય તેવું લાગે અને તેના ઉત્તુંગ શિખરો સમા કોમ્પલેક્ષો તમારી કાયાને સ્થિર કરી દે. હજી આંખોમાં ઘેન ઘેરાયાની દશા હોય છે. ત્યાં સૂરજ કોઈ નવવધુને પોતાનું પીયર ભૂલાવવા મથતા પતિની જેમ તેના કિરણોથી તેના બ્રિજ, રસ્તા, કોમ્પેલેક્ષોના અરિસા અને શો રૂમનો બારણાઓ સાથે ગેલ કરવા લાગે ત્યારે આળસ મરડીને પડેલી નવવધુની નજાકતમાં ઉઠે. અને જેવા સાડા છના કટોરા પડે કે….., એક પછી એક રુવાંડા જેવા લોકો જાગે અને આ નગરીને ધમધમતી કરે પણ સાડા છથી આઠ સુધીનો ગાળો પણ આ નગરીનો સંવેદન ઝીલવાનો ગાળો છે… એ આ કડીમાં હશે આગળ….

About aKshArAnANd

સામાય ધસી જઈએ, આઘાય ખસી જઈએ... હોવું ય હવે ઉત્સવ આકંઠ શ્વસી લઈએ....રેતાળ કીનારા પર હેતાળ હસી લઈએ..... મૃત્યુ, જીવન, ઉત્સવ, પ્રેમ, કોમ્પ્યુટર, દોસ્તી પુસ્તક આ બધાને મળવા માટે ધરતી પર ફરવાનું બહાનું મળે તો તે ખરેખર લિજ્જતની વાત છે.....
This entry was posted in આનંદની આંખે અમદાવાદ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s