અમદાવાદના મંદિરો…

આનંદની આંખે અમદાવાદ (20 સેકન્ડનું વાંચન)

અમદાવાદના મંદિરોનું ‘મહાત્મય’…!

પથ્થરોનું મૌન સંભળાતું હશે, આરસમાં એટલી જાહોજલાલી હશે અને તેને ય એ.સી.ની જરૂર પડતી હશે તે પણ અમદાવાદીયા ભગવાનને જોઈને ખબર પડે છે. આસ્થાના અલ્પવિરામો આવીને જ્યાં ઉભારહે છે ખરેખર ત્યાંથી જ સાચી અધ્યાત્મના સંકેતો શરૂ થતા હોય છે. પણ અહીં ખુદની ખબર લેવાની ફૂરસત પણ ન હોય તે પણ એકવાર મોઢું બતાવવા જાય છે તે જોઈને મને રામકૃષ્ણપરમહંસની વાત યાદ આવે છે કેઃ સાચો ભક્ત તો તે છે જે ગૃહસ્થી છે કારણ કે અનેક વીટંબણાઓમાંથી પણ તે સમય નીકાળે છે. અહીંના મંદિરો શાંતિ આપી શકતા હોય તેવું મારા અનુભવમાં નથી આવ્યું. (જો કે કોઈ મંદિર). હાંફતી આશાઓ અને પરસેવાથી લથબથ જીજીવિષાના વિરામધામ જેવા મંદિરો મંજીલોનો માર્ગ ચીધાડી શકે તો મંદિરોનું મહાત્મ્ય સાચું પણ અહીં ના ઈશ્વર પાસે આગવી સિસસ્ટમ છે અને તેની બહાર કશું થઈ નથી શકતું. જળની ભીનાશમાં ભરમાતા, ફૂલની ફોરમમાં ફસાયેલા અને સસ્તા અનાજના દુકાન જેવા મંદિરો મોલ્સ જેવા મહાન અને ટેકણ લાકડી જેવા લાગે તો નવાઈ નહીં!!

વાંચતા રહો, વિચારતા રહો, A nEw BoY iN tHe ciTy ……. કહેતા રહો… Just chill aaahmeeedabaaaaaad.

 

About aKshArAnANd

સામાય ધસી જઈએ, આઘાય ખસી જઈએ... હોવું ય હવે ઉત્સવ આકંઠ શ્વસી લઈએ....રેતાળ કીનારા પર હેતાળ હસી લઈએ..... મૃત્યુ, જીવન, ઉત્સવ, પ્રેમ, કોમ્પ્યુટર, દોસ્તી પુસ્તક આ બધાને મળવા માટે ધરતી પર ફરવાનું બહાનું મળે તો તે ખરેખર લિજ્જતની વાત છે.....
This entry was posted in આનંદની આંખે અમદાવાદ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s