વિદ્યાર્થી, શાળા, ઘર અને અમદાવાદ……

આનંદની આંખે અમદાવાદ (20 સેકન્ડનું વાંચન)

વિદ્યાર્થી, શાળા, ઘર અને અમદાવાદ……

કોમળતાની કમનસીબી જેવા બાળકો કે જેને ખબર નથી હોતી કે તે વિલાસિતાના વિનાશી વાવઝોડામાં પણ હૈયાથી જીવવાનો ભાર લઈને તે ચાલી રહ્યા છે. અહીંના બાળકો  પાસે સપના છે પણ ઉંઘ નથી, ગાડીમાં શાળાએ મુકવા જતા વાલીને પણ એક ‘કામ’ જેવું લાગે છે. પરોઢના પ્રભાતમાં થેલાનો ભાર કેટલીય આશાઓની આંખ થઈને ચાલ છે. ઘરનું સ્કૂટર, ગાડી, બસ કે કોઈ પણ વાહનનો સવારનો અવાજ હૈયાને બહેલાવી મુકનારો હોય છે કે પછી બહેકાવી તે તો બાળક જાણે પણ વેકેશન ખુલી ગયા પછીનું આ દ્રશ્ય આ નગરીની ભવ્યતાનું ગાણું ગાય છે તે વાત તો સાચી.

ચોકલેટી સવારમાં, સૂરજ પણ સફરજનનું લન્ચબોક્સ લઈને નીકળતા હોય તેવા લાગવા માંડે છે. સ્કૂલની બારીમાંથી તાકતી નીજૂક  આંખો સૂરજને ઝટ નમવાનું કહેતી હશે? પણ હા એ સાચું કે આ નગરીનું બાળક ઘરે આવીને એટલું તો જરૂર કહેતું હશે કેઃ આજે તો મેં ખિસકોલી, કાગડો અને ચકલીને જોઈ. અને મોટા બધ્ધા મેદાનમાં રમત હતા….

ફ્લેટની ઉપરની બારી પરથી નીચે જોય છે ત્યારે તેને ખિસકોલી નથી દેખાતી અને નથી તો ચકલી તેની બારી પર બેસવાની ભૂલ કરતી. પણ હા, આવતી કાલની ટેસ્ટના માર્ક તેને આકાશમાં દેખાતા તારા જેવા વાલા લાગે છે, કાચી નિંદરમાં સંભળાતો નોટના પાનાનો ફફડાટ ઘેઘૂર વડલા જેવો લાગે છે અને તે બનાવી લે છે ભણવામાં આવતી સ્ટોરીમાં પોતાનું પાત્ર….

વાંચતા રહો, વિચારતા રહો, A nEw BoY iN tHe ciTy ……. કહેતા રહો… Just chill aaahmeeedabaaaaaad.

About aKshArAnANd

સામાય ધસી જઈએ, આઘાય ખસી જઈએ... હોવું ય હવે ઉત્સવ આકંઠ શ્વસી લઈએ....રેતાળ કીનારા પર હેતાળ હસી લઈએ..... મૃત્યુ, જીવન, ઉત્સવ, પ્રેમ, કોમ્પ્યુટર, દોસ્તી પુસ્તક આ બધાને મળવા માટે ધરતી પર ફરવાનું બહાનું મળે તો તે ખરેખર લિજ્જતની વાત છે.....
This entry was posted in આનંદની આંખે અમદાવાદ. Bookmark the permalink.

1 Response to વિદ્યાર્થી, શાળા, ઘર અને અમદાવાદ……

  1. Paras says:

    Great work Aanand. I am take Proud that i am not just your class-met, but Your bench partner.

    Good writing skill, Keep it up Dear………..>>>>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s