જાહેરાતના હોર્ડીંગ પાછળની જિંદગી….

આનંદની આંખે અમદાવાદ (20 સેકન્ડનું વાંચન)

જાહેરાતના હોર્ડીંગ પાછળની જિંદગી….

રૂપવતીની જેમ આ નગરી પણ તેના શરીરની કોઈ જગ્યાને નકામી નથી સમજતી, મોટા મોટા હોર્ડીંગ પાછળ નાનીનાની ખુશી ભરેલી જિંદગીનો અસબાબ પડ્યો હોય છે. એક જગ્યા એ બે ત્રણ બોર્ડ એક શૌચાલય પાસે જોડાતા હતા ત્યાં સરસ મજાનું પાટીયું રાખી અને એક તરફ વાળંદે પોતાની પેટી બનાવી લીધી હતી, બીજી બાજુ ચાર-પાંચ મજુરો એ તેના કપડા અને ચીજોને વરસાદથી સંતાડવા માટે ત્યાં રાખ્યા હતા, એને  ખૂબ ઉર રહેલા બોર્ડ પર માણસથી બચવા  પંખીઓએ માળો છોડીને  ફ્લેટ જેવી ફિલ રાખવા ત્યાં પોતાનો માળા બાંધ્યા છે….

એક રોડ પર જાહેરાતમાં  લખેલ છે ‘ઈસ સે અચ્છા ઔર કહાં…’ અને રાતે ત્યાં આ મહાયુદ્ધમાં લડતા-લડતા વિરામ લેતા સૈનિકની જે કોઈ ત્યાં સુતું જોતો હોવ છું. પ્રકાશિત હોર્ડીંગ ઝુંપડપટ્ટી વાળા માટે રાતના અંધારાને અતિક્રમી જવા કામ લાગે છે.  સીટી બસના સ્ટેન્ડને જોતા મરીઝનો શેર યાદ આવે કે –

‘પથ્થરનેય રસ્તાના નકામો ના સમજ, હારેલા મુસાફીરનો એય સધીયારો છે.’

વાંચતા રહો, વિચારતા રહો, A nEw BoY iN tHe ciTy ……. કહેતા રહો… Just chill aaahmeeedabaaaaaad.

About aKshArAnANd

સામાય ધસી જઈએ, આઘાય ખસી જઈએ... હોવું ય હવે ઉત્સવ આકંઠ શ્વસી લઈએ....રેતાળ કીનારા પર હેતાળ હસી લઈએ..... મૃત્યુ, જીવન, ઉત્સવ, પ્રેમ, કોમ્પ્યુટર, દોસ્તી પુસ્તક આ બધાને મળવા માટે ધરતી પર ફરવાનું બહાનું મળે તો તે ખરેખર લિજ્જતની વાત છે.....
This entry was posted in આનંદની આંખે અમદાવાદ. Bookmark the permalink.

1 Response to જાહેરાતના હોર્ડીંગ પાછળની જિંદગી….

  1. m.v.thaker says:

    Anand’s bird eye view on ahmedabad. & the comments there on are superb keep it on. m.v.t.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s