મૉલ્સના એક આટાંમાં સમજ્યું ઉપનિષદ…

આનંદની આંખે અમદાવાદ (20 સેકન્ડનું વાંચન)

મૉલ્સના એક આટાંમાં સમજ્યું ઉપનિષદ…

એ.સી.ના બહાર હાંફતા અને અંદર ઠંડાગાર  શ્વાસથી બફાતા આ નગરી અનેક વિલક્ષણ અદાઓ દ્વારા માણા હૈયાને જીતી લે છે. આજે તેણે મને બતાવ્યા કંઈક અનોખા ક્ષેત્રને, જેણે મને ક્યારેય આ ન પરણવાની ‘શિવમહાપૂરાણ’પણ ન આપ  શકે તેવી સમજ આપી દીધી. કેટલી ચાલાક છે આ નટખટ નગરી કે મને તેણે મૌનની ભાષામાં ઘણું કહી દીધું.

રવિવાર  બપોર સુધી ફ્રી હતો અને મારા મિત્રને લગ્નની ખરીદી હતી, અમે બન્ને ઉપડ્યા સી.જી. રોડ. એક પછી એક કપડાના મૉલ્સ પછી, બીજા મૉલ્સ રખડ્યા કર્યા. એકથી એક ચઢીયાતા ભાવ જોય અને મને આશ્ચર્ય થયું. આ આશ્ચર્ય મારા અજ્ઞાનનું સર્વથા ન હોઈ શકે પણ આ આશ્ચર્ય મને મળેલી એક સમજનું હતું. ક્યારે લગન ન કરવા જોઈએ. કારણ કે અનેક લગ્ન કરેલા જોડકાઓ ત્યાં રખડતા હતાં તેમાં પુરુષો છોકરાવને લઈને સાચવતા બીચારા માંડ એકાદ વસ્તુ લઈ શકે ત્યા સ્ત્રીઓ ઢગલો ખરીદી અને ક્રેડીટકાર્ડ અંતે પેલાનંન જ ખાલી કરે. પ્રેમીઓ માટે સારી બાબત છે આ નગરમાં કે ત્યાં ફરવાના સ્થળ જેવું થઈ જાય છે. પણ અંદર ગયા કે તમારા  પૉકેટમાં ઓછામાં ઓછા પાંચસો હજાર ન ખંખેરે તો તે મૉલ્સ નહીં!!! હવે આવા રવીવાર  મહીનામાં ચાર આવે હવે કરો Just Imagin…લગ્ન પછીનું….!!!(1.75 હજાર પગાર વાળાને પણ આવો જ બળાપો કરતા મેં સાંભળ્યો છે.)

વાંચતા રહો, વિચારતા રહો, A nEw BoY iN tHe ciTy ……. કહેતા રહો… Just chill aaahmeeedabaaaaaad.

About aKshArAnANd

સામાય ધસી જઈએ, આઘાય ખસી જઈએ... હોવું ય હવે ઉત્સવ આકંઠ શ્વસી લઈએ....રેતાળ કીનારા પર હેતાળ હસી લઈએ..... મૃત્યુ, જીવન, ઉત્સવ, પ્રેમ, કોમ્પ્યુટર, દોસ્તી પુસ્તક આ બધાને મળવા માટે ધરતી પર ફરવાનું બહાનું મળે તો તે ખરેખર લિજ્જતની વાત છે.....
This entry was posted in આનંદની આંખે અમદાવાદ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s