અમદાવાદની રીક્ષા….

આનંદની આંખે અમદાવાદ (20 સેકન્ડનું વાંચન)

અમદાવાદની રીક્ષા….

જીવની દશા અને દિશાને આદત પ્રમાણે વહેવા દો તો ત્યાંથી એક શરૂઆત થાય છે સ્વવાચકની શોધની, તમારો અર્થ દૂર જતો જાય છે અને બેજાન વસ્તુઓ પણ જાન ઉભી કરકે છે. તે વસ્તુઓ  પણ તમારા માટે એક નવો અર્થ લઈને આવે છે. આવો નવો અર્થ લઈને આવી છે આ નગરીના રોડની રગમાં દોડતી હરિત-પ્લિત કણો જેવી રીક્ષાઓ….

રોડ આ નગરીની રગ છે. તેના લોહી જેવા માણસો દોડતા રહે છે. પણ જેમ માણસમાં શ્વેતકણો  કે રક્તકણો હોય છે તે જ રીતે અમદાવાદ નગરીના કામણગારી કાયામાં પીળા અને લીલા રંગની ઓટો રીક્ષા ફરતી રહે છે. જેમ સૌરાષ્ટ્રમાં છકડોનું અદકેરું મહત્વ છે તેવું જ મહત્વ છે સટલનું. આ સટલ સંસ્કૃતિ પર શોધ લેખ પ્રસ્તુત કરી શકાય  તેમ છે તે વાત મારે ટુંકમાં કરવી છે.

એ રીક્ષા ઘણા રીક્ષા વાળા માટે માશુકાનું કામ કરે છે. તે તેને શણગારે છે. સાફ રાખે છે. રોજી આપે છે આ રીક્ષા. ફાટેલી તુટેલી રીક્ષાનો પણ એક ઈતિહાસ હોય છે. એક ડોસા બાપા તેની રીક્ષાને અમદાવાદમાં વીસ વર્ષથી ચલાવે છે. તેનો દેહ જર્જરીત છે, પણ રીક્ષાને તે સોળ વર્ષની કન્યાની જેમ શણગારીને રાખે છે. કોઈ પૈસા માટે રીક્ષા ચલાવે છે. કોઈ રીક્ષા ચલાવીને પૈસા મેળવે છે. કોઈ મોજ માટે કોઈ પેટ માટે કોઈ રસ્તા માટે કોઈ અમસ્તાજ આંટા મારે છે. રીક્ષાના રંગરૂપ રીક્ષા ચાલકના સ્વભાવને છત્તો કરે છે. પણ આખરે બધા અમદાવાદી તો ખરાજ….

આગળ કાલે વાંચો…… આનંદની આંખે અમદાવાદ…. only just 20 minute for self reading…..

About aKshArAnANd

સામાય ધસી જઈએ, આઘાય ખસી જઈએ... હોવું ય હવે ઉત્સવ આકંઠ શ્વસી લઈએ....રેતાળ કીનારા પર હેતાળ હસી લઈએ..... મૃત્યુ, જીવન, ઉત્સવ, પ્રેમ, કોમ્પ્યુટર, દોસ્તી પુસ્તક આ બધાને મળવા માટે ધરતી પર ફરવાનું બહાનું મળે તો તે ખરેખર લિજ્જતની વાત છે.....
This entry was posted in આનંદની આંખે અમદાવાદ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s