અમદાવાદી વરસાદની ગંધ!

આનંદની આંખે અમદાવાદ (20 સેકન્ડનું વાંચન)

અમદાવાદી વરસાદની ગંધ!

અમદાવાદ અને અમદાવાદીવરસાદ બન્ને સરખા છે. તેનું કોઈ નેઠું નથી હોતું, હમણાં-હમણાં વરસાદ કડાકા-ભડાકા સાથે શરૂ થયો છે. આ નગરીમાં વરસાદની ગંધ કોઈ  મરેલા માણસના માંસની ગંધ જેવી લાગે! વીજળી ચેતવણી આપતી ચમકે છે કે ખેર નથી તમારા શહેરોની, સરેઆમ તમારી ઈજ્જત ઉતારશે કુદરત, કાલે એસ.જી. હાવે પર કરોડપતિઓને રસ્તે રઝળતા અને રીક્ષાવાળાને મનાવતા મેં જોયા ત્યારે આ નગરીના પાલવે બંધાયેલા કાળને મે  જોયો. મૃત્યુ માણસને કેવો વામણો કરી નાખે છે!  આ નગરી….આ નગરી સ્થિતપ્રજ્ઞની જેમ ઉભી હતી. અમદાવાદને હજું દ્રૌપદી બનવાનું બાકી છે, સરાજાહેર કુદરત તેના ચીર  પૂરશે માનવોથી!!! હજું આ નગરને નાજુકીયતની નાપણી કરવાની બાકી છે. અહીંના માણસો તેના સ્વભાવનું મૂલ્ય ઈશ્વર આગળ ચૂકવશે……ત્યારે કાળ કોઈ મોબાઈલ ટાવર પર બેઠો-બેઠો અટ્ટહાસ્ય કરતો હશે અને માણસ પાસે એક જ પ્રશ્ન હશે કે સાલ્લું મૃત્યુ પણ miscall જેવું હોય છે!

વાંચતા રહો, વિચારતા રહો, A nEw BoY iN tHe ciTy ……. કહેતા રહો… Just chill aaahmeeedabaaaaaad.

About aKshArAnANd

સામાય ધસી જઈએ, આઘાય ખસી જઈએ... હોવું ય હવે ઉત્સવ આકંઠ શ્વસી લઈએ....રેતાળ કીનારા પર હેતાળ હસી લઈએ..... મૃત્યુ, જીવન, ઉત્સવ, પ્રેમ, કોમ્પ્યુટર, દોસ્તી પુસ્તક આ બધાને મળવા માટે ધરતી પર ફરવાનું બહાનું મળે તો તે ખરેખર લિજ્જતની વાત છે.....
This entry was posted in આનંદની આંખે અમદાવાદ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s