જ્યાં પાથર્યા છે કાજળના કામણ…..

આનંદની આંખે અમદાવાદ (20 સેકન્ડનું વાંચન)

જ્યાં પાથર્યા છે કાજળના કામણ…..

ઓ મારી  લવલી લિવ ઈન પાર્ટનર આજે મેં તારા જુના કપડા જોયા! મેં આજે લાલ દરવાજે એક લટાર three-darwajaમારી. તારા એ જુના કપડા ખરાં કે પણ તે તેને જતનથી, જેમ પરાભવના કાળની સંગીન યાદોની ટંકમાં જાણે સાચવ્યા હોય તેમ તેને સાચવે છે, કેટલાય રમખાણોના વાવાઝોડા અને કુદરતાના કોપ સામેય અડીખટમ અટારીની શિલ્પકારીગરીઓ ઉભી છે ત્યાં. નાની ચમચીથી માંડીને તમામ ઘરવખરી જાણે રસ્તા પર પોતાનું ઘર કરવા નીકળી હોય તેમ ત્યાં પથરાઈને પડ્યું હોય છે બધું – કોપભવનમાં ઉતારેલા રાજરાણીના  અસબાબ જેવુ. માણસોની ભડાભીડ વચ્ચે તમે પણ વાસણની જેમ તમારી જાત શોધવામાં ખણખણી ઉઠો અને તમારા પૈસા ખણખણી ઊઠે કોઈ ચોરના ખીસ્સામાં તોય નવાઈ નહીં.

ઘણાં વર્ષોની યાદોને લઈને બેસેલા કિલ્લાના દરવાજા સાથે મને તેના માનસ વિશ્વમાં ડાકીયું કરવાનું મન થયું. કોઈ બાદશાહનો પગરવ સંભળાયો, રસ્તાએ ઘોડાના ડાબલા સંભળાવ્યા…અને ત્યાં દૂરથી પગથી માથા સૂધી ઢંકાયેલો ઝાંઝરીઓનો ઝમકાર, કોમળ પગલાનો ખમકાર અને એટલામાં જ પથ્થરોએ મારા જાજરમાન સ્વપ્નને નજીકના ભૂતકાળમાં મૂકી દીધું….ને… ચિત્કાર, કિકીયારીઓ, પડઘા હું હાફી ઊઠ્યો, મને ત્યાંની હવા ગૂંગળાવા લાગી, ખરા  સ્વરૂપ સાથે જ્યારે પનારો પડે છે ત્યારે ઝીલી શકાતો નથી. મેં કિલ્લાના પથ્થર પરથી હાથ લઈ લીધો તરત….

જયદીપ ભાઈએ સરસ વાત કરી હતી કે અહીં સફેદ કપડા પહેરીને આવો અને તે સારા નરસા પાછા ઘરે લઈ જાવ તો તમને સાચા કહું. પણ જયદીપ ભાઈ, આ તો મારી રંગીલીનું અંગ છે તેના તો દેહે દેહમાંથી છૂટે છે રંગોની છોળ તો એ અહીં કાળો રંગ ઊડાડે પણ તમને રંગે તો છે જ. કાળો ય કાળનો રંગ છે, મારી માશૂકાના તેનું કાજળ કરે છે. તમારે અમદાવાદને મૂલવવું હોય તો ત્રણદરવાજાથી જ મૂલવી શકો કારણ કે એ તેની નીચલી પાપણ છે અને ત્યાં તેણે પાથર્યા છે કાજળના કામણ…..

વાંચતા રહો, વિચારતા રહો, A nEw BoY iN tHe ciTy ……. કહેતા રહો… Just chill aaahmeeedabaaaaaad.

About aKshArAnANd

સામાય ધસી જઈએ, આઘાય ખસી જઈએ... હોવું ય હવે ઉત્સવ આકંઠ શ્વસી લઈએ....રેતાળ કીનારા પર હેતાળ હસી લઈએ..... મૃત્યુ, જીવન, ઉત્સવ, પ્રેમ, કોમ્પ્યુટર, દોસ્તી પુસ્તક આ બધાને મળવા માટે ધરતી પર ફરવાનું બહાનું મળે તો તે ખરેખર લિજ્જતની વાત છે.....
This entry was posted in આનંદની આંખે અમદાવાદ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s