Monthly Archives: August 2013

!! દિલની આ દ્વારકા !!

(કૃષ્ણ – કદાચ આ નામ હવે ભારતના લોહી સાથે રંગાઈ ગયું છે. તેના વિશે કંઈ કેટલું લખાય છે, પણ સવજી છાયાએ રેંખાંકનમાં ફરી જીવતો કર્યો એ માણસને. જાણે દ્વારકાની ગલીઓમાં હમણાં પિળા પિતાંબરમાં નીકળી પડશે અને આઠ દસ બોડિગાર્ડ ઘેરી … Continue reading

Posted in અભરખો... | 2 Comments