અમોદ્રા કન્યા પ્રા. શાળાનું ‘શાળા ગીત’

AmodraKanya

અમોદ્રા કન્યા પ્રા. શાળાનું ‘શાળા ગીત’

આલેખન – અમોદ્રા કન્યાશાળાની વિદ્યાર્થિનીઓ

(સામાન્યરીતે રાષ્ટ્રનું રાષ્ટ્રગીત હોય છે…. તેમાંથી પ્રેરણા મેળવી અમોદ્રાની કન્યાશાળાની વિદ્યાર્થિનીઓએ પોતાનું શાળાગીત બનાવ્યું છે. મને વાંચીને આનંદ થયો છે… બાળકોની કલ્પના અને તેને સાંભળેલી વાતોને કેવી રીતે તે સાંકળી લે છે તેનું આ ઉદાહરણ છે…
માતૃભાષા બચાવવાના કોરા ભાષણો કરતા બસ આવું કામ કરનારા બાળકોને વેગ આપીએ તો માતૃભાષા બચાવવા બીજું કશું કરવું નહીં પડે. અમોદ્રા કન્યાશાળા તરફથી આ કાવ્ય મળ્યું છે, તેની કાવ્યાત્મકતા કરતાં પણ શાળા પ્રત્યેની લાગણી એક એક શબ્દમાં ટપકે છે… click on link & Enjoy with Children words…)

અમોદ્રા ગામમાં શાળા અમારી,
કન્યા શાળા નામે લાગે છે ન્યારી,

ભણવા આવે છે સૌ સાથે,
એવી મારી શાળા છે પ્યારી,
આ જન્મભૂમિ સંત મૂળદાસની છે,
રાંદલ માતા અહીં હાજરા હજૂર છે.
ખોડિયાર માતાના આશિર્વાદ સાથે… એવી મારી…

જિલ્લા પંચાયતે પ્રેરણા આપી,
છોતેરની સાલમાં શાળાને સ્થાપી.
ગામે ઉપાડી લીધું સઘળું કામ… એવી મારી…

નાત-જાતના અહીં ભેદ ન પાડે,
શિક્ષણને કાજે સૌ કામ કરે,
ત્યાં ભણવાનું લાગે ન ભારે… એવી મારી…

અમોદ્રા ગામમાં શાળા અમારી,
કન્યાશાળા નામે લાગે છે ન્યારી.

(તસ્વીર પ્રતિકાત્મક છે.)

About aKshArAnANd

સામાય ધસી જઈએ, આઘાય ખસી જઈએ... હોવું ય હવે ઉત્સવ આકંઠ શ્વસી લઈએ....રેતાળ કીનારા પર હેતાળ હસી લઈએ..... મૃત્યુ, જીવન, ઉત્સવ, પ્રેમ, કોમ્પ્યુટર, દોસ્તી પુસ્તક આ બધાને મળવા માટે ધરતી પર ફરવાનું બહાનું મળે તો તે ખરેખર લિજ્જતની વાત છે.....
This entry was posted in અભરખો.... Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s