સમાજનું અજવાળું: હોવાને ઉત્સવ કરનારા લોકોની વાતો

 

સમાજનું અજવાળું: હોવાને ઉત્સવ કરનારા લોકોની વાતો

IMG_20190410_010328_HDR~2

સમાજનું અજવાળું
રમેશ તન્ના સાહેબનું આ પુસ્તક આપણને હકારાત્મકતા તરફ દોરી જાય છે. જીવન સંજોગોનું ગુલામ છે, છતાં તેની સામે લડવું એ જ જિંદગી છે. હસતાં હસતાં જીવવું કે રડતાં રડતાં એ આપણે નક્કી કરવાનું છે. હસતાં હસતાં જીવનારા મહેકતા જાય છે. હોવાને ઉત્સવ કરનારા લોકોની વાતો લઈને આ પુસ્તક આવે છે.

આમાં બધાં જ પ્રેરણાત્મક છે. પણ થોડાં જે મને ગમ્યાં અને આચરણીય છે એવા થોડાં લોકોની વાતો…

શિક્ષક દંપતી જે બીજ ભેગા કરી ને પર્યાવરણની સેવા કરે છે એના માટે સલામ કરવા સિવાય છૂટકો નથી.

પુંસરી અને કાંસા ગામની વાત જાણો તો એમ કેહવાનું મન થાય કે રાજકારણીઓ વચનો આપે છે એના કરતાં પાંચ ગામ દત્તક લઈ ને આવા ઉદાહરણ પૂરાં પાડે તો આજીવન લોકો તેને ચૂટે.

ઋષિત મશ્રાણી સાહેબનું કામ તો જબરું છે. જે બધું મેળવી શકે છે એ જ બધું છોડી શકે છે.

સ્મશાનમાં કામ કરનારા બા, તળા ચાવી વાળા, પેલા મોચી આવા વ્યક્તિઓ કે જેમની પાસે એમના પૂરતું છે છતાં કબીર જેવું જીવન જીવે છે એમને તો આપણે વંદન કરવા સિવાય કશું કરી શકીએ એમનો નથી.

રમેશ તન્ના સાહેબને લાખ લાખ વંદન કે જેમણે આ હીરાની ખાણ ખોદી ને આ હીરાઓ લોકો સામે મૂક્યા.

વહી પશુ પ્રવૃત્તિ હૈ જો આપોઆપ હી ચરે,
વહી મનુષ્ય હૈ જો મનુષ્ય કે લીયે મરે.

જેમણે મને આ પુસ્તક આપ્યું અને જેમની સમાજ સેવાનો હું સાક્ષી રહ્યો છું અને આ પુસ્તકમાં પણ એમનો ઉલ્લેખ છે એવા કેતન મોદી સાહેબને વંદન અને પછી તો રમેશ તન્ના સાહેબે મને આપેલા આ પુસ્તકો અમારા મિત્રોમાં – ઊનામાં તરતું કર્યું છે. આ બંનેનો પણ આભાર.

About aKshArAnANd

સામાય ધસી જઈએ, આઘાય ખસી જઈએ... હોવું ય હવે ઉત્સવ આકંઠ શ્વસી લઈએ....રેતાળ કીનારા પર હેતાળ હસી લઈએ..... મૃત્યુ, જીવન, ઉત્સવ, પ્રેમ, કોમ્પ્યુટર, દોસ્તી પુસ્તક આ બધાને મળવા માટે ધરતી પર ફરવાનું બહાનું મળે તો તે ખરેખર લિજ્જતની વાત છે.....
This entry was posted in આંખના ઈશારે..... Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s